"Fuchsias" watercolour on paper

"Fuchsias" watercolour on paper